RSS

Tag Archives: งานราชการ 2556

งานราชการ 2556 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครงานวุฒิ ม.3 – ม.6 ปวช

งานราชการ 2556 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครงานวุฒิ ม.3 – ม.6 , ปวช. รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่16 – 26 พฤศจิกายน 2555 ผู้สนใจงานราชการดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างค่ะ

รายละเอียดงานราชการ

ตำแหน่งงานรับสมัคร

-ช่างเครื่องสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 3 อัตรา ปวช.

-พนักงานทางสาย กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ม.3 – ม.6

-พนักงานโทรศัพท์ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ม.3 – ม.6

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 26 พฤศจิกายน 2555  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ หรือ http://www.comm.rtaf.mi.th

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

PART TIME

Advertisements
 
ปิดความเห็น บน งานราชการ 2556 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครงานวุฒิ ม.3 – ม.6 ปวช

Posted by บน พฤศจิกายน 18, 2012 in งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

งานราชการ 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ

งานราชการ 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ผู้สนใจงานราชการดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างค่ะ

งานราชการ 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน พยาบาลวิชาชีพ วุฒิปริญญาตรี

ที่อยู่ กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

PART TIME

 
ปิดความเห็น บน งานราชการ 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ

Posted by บน พฤศจิกายน 8, 2012 in งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

งานราชการ 2556 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครเจ้าหน้าที่การพาณิชย์

งานราชการ 2556 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ 4 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ผู้สนใจงานราชการดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างค่ะ


รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,150 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาพณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลักษณะงานที่ทำ

– ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจ รวมทั้งรับและจัดเก็บงบการเงินเข้าคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ นำเงินส่งคลัง ให้บริการข้อมูลธุรกิจแก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ที่อยู่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

PART TIME

 
ปิดความเห็น บน งานราชการ 2556 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครเจ้าหน้าที่การพาณิชย์

Posted by บน พฤศจิกายน 5, 2012 in งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

งานราชการ 2556 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบข้าราชการตำรวจ

งานราชการ 2556 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบข้าราชการตำรวจ รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2555 ในตำแหน่งรองสารวัตร จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างค่ะ

งานราชการ 2556 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบข้าราชการตำรวจ

รายละเอียดงานราชการ

ตำแหน่ง รองสารวัตร 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

PART TIME

 
ปิดความเห็น บน งานราชการ 2556 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบข้าราชการตำรวจ

Posted by บน พฤศจิกายน 2, 2012 in งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

 

ป้ายกำกับ: , ,

งานราชการ 2556 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดสอบภาค ข. ระดับปวส ป.ตรี ป.โท

งานราชการ 2556 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดสอบภาค ข. ระดับปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2555 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างค่ะ

งานราชการ 2556 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดสอบภาค ข. ระดับปวส ป.ตรี ป.โท

รายละเอียดงานราชการ

เปิดสอบภาค ข. ระดับปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา

วิธีการสมัคร รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.deqp.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

PART TIME

 
ปิดความเห็น บน งานราชการ 2556 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดสอบภาค ข. ระดับปวส ป.ตรี ป.โท

Posted by บน ตุลาคม 23, 2012 in งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

งานราชการ 2556 โรงพยาบาล ตากสิน รับสมัครพนักงาน 13 อัตรา

งานราชการ 2556 โรงพยาบาล ตากสิน รับสมัครพนักงาน 13 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พ.ย. 55 โดยโรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการตามโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลตากสิน

งานราชการ 2556 โรงพยาบาล ตากสิน รับสมัครพนักงาน 13 อัตรา

รายละเอียดงานราชการ

ตำแหน่งงาน
– นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
– คนครัว 1 อัตรา
– พนักงานขับรถยนต์ (ชาย) 1 อัตรา
– ผู้ช่วย เหลือคนไข้ 4 อัตรา
– คนงาน 5 อัตรา

ผู้สนใจสมัครงาน
ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลตากสิน (ชั้น 6 อาคาร 17 ชั้น) ถึง 16 พ.ย. 55 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2437 0123 ต่อ 1640 ในวันและเวลาราชการ

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

PART TIME

 
ปิดความเห็น บน งานราชการ 2556 โรงพยาบาล ตากสิน รับสมัครพนักงาน 13 อัตรา

Posted by บน ตุลาคม 22, 2012 in งานราชการ รัฐวิสาหกิจ, งานโรงพยาบาล

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

งานราชการ 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานราชการ 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างค่ะ

งานราชการ 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดงานราชการ

ตำแหน่งงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 10850 บาท

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

ที่อยู่ กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

PART TIME

 
ปิดความเห็น บน งานราชการ 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Posted by บน ตุลาคม 12, 2012 in งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

 

ป้ายกำกับ: , , ,

 
%d bloggers like this: