RSS

งานราชการ 2012 กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครนักวิทยาศาสตร์

28 มิ.ย.

งานราชการ 2012 กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) (บัดนี้ – 6 กรกฎาคม 2555)

งานราชการ 2012 กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครนักวิทยาศาสตร์

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานในส่วนตรวจสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น และสามารถปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรีได้

– เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี

หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาหลักฐานการศึกษา

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน เลขที่ 44/100 อาคารปฏิบัติการชั้น 5 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2547-4318-9 โทรสาร 0-2547-4320 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน-6 กรกฎาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

เว็บไซต์ :http://www.doeb.go.th/tab/dtacareer/recruitment_LUB_monthly.pdf

Advertisements
 
ปิดความเห็น บน งานราชการ 2012 กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครนักวิทยาศาสตร์

Posted by บน มิถุนายน 28, 2012 in งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: