RSS

หางานราชการ 2012 กรมราชทัณฑ์ รับสมัครนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ

18 มิ.ย.

หางานราชการ 2012 กรมราชทัณฑ์ รับสมัครนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครฯ (บัดนี้ – 29 มิถุนายน 2555)

หางานราชการ 2012 กรมราชทัณฑ์ รับสมัครนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ

รายละเอียดงาน

1. ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

จำนวน 17 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,300 – 16,830 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– เป็นผู้ได้รับปริญญาโทสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางอาชญาวิทยา หรือทางการบริหารงานยุติธรรม

– เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรงสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 ซม.
2. ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ)

จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,300 – 16,830 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– เป็นผู้ได้รับปริญญาโทสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางอาชญาวิทยา หรือทางการบริหารงานยุติธรรม

– เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมแก่หน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง โดยจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.

ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันฯ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ

เว็บไซต์ :http://www.correct.go.th/correct2009/readnews.php?&news_id=4538

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

Advertisements
 
ปิดความเห็น บน หางานราชการ 2012 กรมราชทัณฑ์ รับสมัครนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ

Posted by บน มิถุนายน 18, 2012 in งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: